Elixir 練習問題 ControlFlow-1

気が付けば前回の Elixir のエントリからひと月も経ってしまった。
ま、気を取り直して。FizzBuzz を case を使って書け、と。

^o^ > elixir practice_12_1.exs
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz